Salón con paredes divisorias en dos tipos de Papel Pintado emulando a piedra.